JOMBOY DON MAHSULOTLARI

TAFTISH KOMISSIYA

Jamiyatning moliya-xo’jalik faoliyatini nazorat qilish uchun Taftish komissiyasi saylanadi.
Taftish komissiyasi o’z ishini qonunchilik, jamiyat Ustavi va Taftish komissiyasi to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Taftish komissiyasi uch kishidan iborat.
Taftish komissiyasi a’zolari aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.
Taftish komissiyasining vakolat doirasi qonunchilikva jamiyat Ustavida belgilanadi.

TAFTISH KOMISSIYASINING AMALDAGI TARKIBI

F.I.SH. Ish joyi, lavozim
D. Temirova
Toshkent kimyo texnologiya instituti, talaba
A.Yuldoshev
Toshkent kimyo texnologiya instituti, magistr
A.Urokov
“BMAX BILDING” MChJ, smena ustasi