JOMBOY DON MAHSULOTLARI

QIMMATLI QOG’OZLAR CHIQARILISHI

Ro'yhatdan o'tkazilgan sanasi Ro'yhatdan o'tkazilgan raqami Aksiyalar turi Aksiyalar soni
(dona)
Nominal narhi
(so'm)
Aksiyalar summasi
(so'm)
Chiqarilish holati Emissiyaviy xujjatlar
31.03.1998
Н0073-1
oddiy
236 260
1 600
378 016 000
Aksiyalar muomalada
31.03.1998
Н0073-2
oddiy
352
1 600
563 200
Aksiyalar muomalada
11.10.2004
Н0073-3
oddiy
3 198
1 600
5 116 800
Aksiyalar muomalada
07.07.2005
Н0073-4
oddiy
122 351
1 600
195 761 600
Aksiyalar muomalada