JOMBOY DON MAHSULOTLARI

USTAV KAPITALINING TUZILMASI

Aksiyalar turi va aksiyalar
aksiyadorlar kecimida
Aksiyalar soni
(dona)
Nominal
(so'm)
Aksiyalar summasi
(so'm)
Ustav kapitalidagi
miqdori
(foiz)
oddiy/imtiyozli
362 161
1 600
579 457 600
100
oddiy
361 809
1 600
578 894 400
99,90
imtiyozli
352
1 600
563 200
0,10
"O'ZDONMAHSULOT" АК ulushi
207 948
1 600
332 716 800
57,42
boshqa yuridik shaxslar ulushi
700
1 600
1 120 000
0,19
jismoniy shaxslar ulushi
153 513
1 600
245 620 800
42,39