JOMBOY DON MAHSULOTLARI

DIVIDENDLAR

Yil Oddiy aksiyalar
(so'm)
Oddiy aksiyalar
(foiz)
Imtiyozli aksiyalar
(so'm)
Imtiyozli aksiyalar
(foiz)
2018
6797,06
424.82
6797,06
424,82
2017
0
0
1600
100
2016
1827,37
114,21
1827,37
114,21
2015
1708,10
106,76
1708,10
106,76