JOMBOY DON MAHSULOTLARI

Э Ъ Л О Н! “JOMBOY DON MAHSULOTLARI” АЖ акциядорлари диққатига!

“JOMBOY DON MAHSULOTLARI” акциядорлик жамияти, Самарканд вилояти Жомбой шахри, Буюк Ипак Йули кучаси 1-уй, почта индекси 704506, электрон почта манзили  jomboydon@uzdon.uz, жамият кузатув кенгашининг 2021 йил 4 мартдаги 01-сонли мажлис баённомасига асосан акциядорларнинг 2020 молиявий йил якунлари буйича навбатдаги йиллик умумий йигилиши 2021 йил 31 март соат 09-00 да Жомбой шахар Буюк Ипак Йўли кучаси 1-уй жамият биносининг мажлислар залида утказилади.
Умумий йигилиш утказилиши хакида хабар бериш учун акциядорлар реестри  2021 йил 04 март холатига ва йигилишда иштирок этиш хукукига эга булган акциядорларнинг реестри 2021 йил 25 март холатига шакллантирилади.
Жамият акциядорларининг 2020 йил якунлари буйича навбатдаги йиллик умумий йигилиши кун тартибига киритилган масалалар куйидагилардан иборат, шу жумладан:

 1. Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи президумини сайлаш;
 2. Акциядорлар умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш ва санок комиссияси аъзоларини сайлаш.
 3. Жамият кузатув кенгашининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
 4. Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият ижро органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш.
 5. Ўзбекистон Республикаси Призенидентининг 2019-йил ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувафиқ 2020-йил якуни буйича бошқарув раисининг Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
 6. Жамиятнинг 2020 молиявий йил якунлари бўйича  бухгалтерия баланси  ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш;
 7. Жамият Тафтиш комиссиясининг  2020 молиявий йил  якунлари бўйича текшириш  ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш;
 8. Жамиятнинг 2020 йил молиявий йил якунлари бўйича Ташқи аудиторлик ташкилоти MCHJ«ZAMIN OIL-AUDIT»нинг хулосаси (МҲХС, МҲМС) ҳамда 2020 йил учун СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш;
 9. 2020 йил якуни бўйича жамият фойдасини тақсимланиши, устав фондидаги акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгиланиши ва дивидент тўлаш муддатини тасдиқлаш;
 10. Жамият 2021 йил фаолияти учун Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш.
 11. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун Тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш.
 12. Жамиятнинг 2021 йил  учун ижроия органи рахбари ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини муддатини узайтириш ва уларни моддий рағбатлантириш.
 13. Жамиятда 2021 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи  ташкилотлар таклифини кўриб чиқиш ҳамда уларга  тўланадиган  хизмат  ҳақи  миқдорини белгилаш;
 14. Депозитарий “Samarqand vaqt” МЧЖ томонидан 2020 йилда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.
 15. Корхонада харидлар жараёниниг шаффофлиги асослилиги шу жумладан,махаллий махсулотларнинг сифат ва нарх буйича белгиланган параметрларга мувофиқлилигини хисобга олган холда импорт харидларини шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш.
 16. Давлат руйхатидан чиқарилиб,фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг куп йиллардан буён ундирилмасдан келаётган умидсиз,муддати утган дебитор қарздорликларни юридик шахс тугатилганлиги хақида тегишли хужжатларга асосан жамият балансидан чиқариш.

* Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхатини тузиш ҳамда  умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида хабарнома олиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг реестрини шакллантириш санаси 2021 йил 4-март куни ва умумий йиғилишга қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг реестрини шакллантириш санаси 2021 йил 25-март куни белгилансин.
* Акциядорларни рўйхатга олиш 2021 йил 31-март куни соат 08 –00дан 09 –00га қадар давом этади.
* Йиғилишга акциядорлар шахсини тасдиқловчи ҳужжатлари ва уларнинг вакиллари амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда тасдиқланган ишончномалар билан келишлари сўралади.
Мурожаат учун телефон: 0 (366) 240-71-71
Жамиятнинг электрон почта манзили: jomboydon _aj@mail.ru
Ҳурматли акциядорлар, жамият акциядорлари умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги ахборот ва бошқа маълумотларни жамият акциядорларига сифатли ва тезкор равишда етказилишини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ электрон почта орқали амалга оширилишини инобатга олиб, Сиздан электрон почта манзилингизни (Email.) тақдим этишингиз лозимлигини маълум қиламиз.

Кузатув кенгаш